Arti Bacaan Yasin Dan Tahlil

Tawasul

1.Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang’Kepada Beliau Seorang Yang Termulia Nabi Muhammad SAW’yang terpilih,kepada segenap keluarga para istri dan anak-anak cucu beliau,(bacaan alfaatihah kami tujukan kepada semuanya)..Alfatihah..

2.Kepada para handai tolan dari para nabi dan rosul,para wali,para syuhada’,orang-orang shaleh,para sahabat,para ulama yang mengamalkan ilmunya,para pengarang yang ikhlas,dan kepada segenap malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah,terutama kepada penghulu kita syaikh abdul qadir jailani'(al-faAtihah)..

3.Kepada segenap ahlikubur kaum muslimin laki dan perempuan,kaum mukminin laki dan perempuan dari timur dan barat,baik yang ada di darat maupun dilaut,terutama kepada para bapak dan ibu kami,para nenek laki dan perempuan kami,kepada syaikh kami dan syaikhnya syaikh kami,kepada gurunya guru kami,dan kepada orang yang menyebabkan kami sekalian berkumpul disini semuanya(Al-fatihah)..

Alfatihah

1.Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”͍͍
2.Segala Puji Bagi Allah’Tuhan Semesta Alam.
3.Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
4.Yang Menguasai hari pembalasan
5.Hanya kepada Engkaulah kami menyembah’dan hanya kepada Engkaulah pula kami memohon pertolongan
6.Tunjukanlah kami kejalan yang lurus
7.(Yaitu)jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka,bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat’

(Aamiin)Semoga Engkau kabulkan permohonan kami.

Yasin

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

1.Ya Sin

2.Demi Al-Qur’an yang penuh hikmah,

3.Sungguh, engkau (Muhammad) adalah salah seorang dari rasul-rasul,

4.(yang berada) di atas jalan yang lurus,

5.(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang,

6.Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.

7.Sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

8.Sungguh, Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, karena itu mereka tertengadah.

9.Dan Kami jadikan di hadapan mereka sekat (dinding) dan di belakang mereka juga sekat, dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

10.Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

11.Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat-Nya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

12.Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfuzh).

13.Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka;

14.(yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga (utusan itu) berkata, “Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.”

15.Mereka (penduduk negeri) menjawab, “Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan (Allah) Yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apa pun; kamu hanyalah pendusta belaka.”

16.Mereka berkata, “Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusan(-Nya) kepada kamu.

17.Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas.”

18.Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami.”

19.Mereka (utusan-utusan) itu berkata, “Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.”

20.Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, “Wahai kaumku! Ikutilah utusan-utusan itu.

21.Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

22.Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah (Allah) yang telah menciptakanku dan hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan.

23.Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya? Jika (Allah) Yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka (juga) tidak dapat menyelamatkanku.

24.Sesungguhnya jika aku (berbuat) begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.

25.Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan)-ku.”

26.Dikatakan (kepadanya), “Masuklah ke surga.” Dia (laki-laki itu) berkata, “Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui,

27.apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.”

28.Dan setelah dia (meninggal), Kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan Kami tidak perlu menurunkannya.

29.Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja; maka seketika itu mereka mati.

30.Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu, setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

31.Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan. Orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tidak ada yang kembali kepada mereka.

32.Dan setiap (umat), semuanya akan dihadapkan kepada Kami.

33Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan.

34.Dan Kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,

35.agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?

36.Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

37.Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari (malam) itu, maka seketika itu mereka (berada dalam) kegelapan,

38.Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui.

39.Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

40.Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.

41.Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan,

42.Dan Kami ciptakan (juga) untuk mereka (angkutan lain) seperti apa yang mereka kendarai.

43.Dan jika Kami menghendaki, Kami tenggelamkan mereka. Maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak (pula) mereka diselamatkan,

44.melainkan (Kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

45.Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu (di dunia) dan azab yang akan datang (akhirat) agar kamu mendapat rahmat.”

46.Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda (kebesaran) Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

47.Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu,” orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, “Apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”

48.Dan mereka (orang-orang kafir) berkata, “Kapan janji (hari berbangkit) itu (terjadi) jika kamu orang yang benar?”

49.Mereka hanya menunggu satu teriakan, yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

50.Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka (juga) tidak dapat kembali kepada keluarganya.

51.Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya (dalam keadaan hidup), menuju kepada Tuhannya.

52.Mereka berkata, “Celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?” Inilah yang dijanjikan (Allah) Yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasul(-Nya).

53.Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada Kami (untuk dihisab).

54.Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

55.Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).

56.Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.

57.Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.

58.(Kepada mereka dikatakan), “Salam,” sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.

59.Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir), “Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa!

60.Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu,

61.dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.”

62.Dan sungguh, ia (setan itu) telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

63.Inilah (neraka) Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.

64.Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya.

65.Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

66.Dan jika Kami menghendaki, pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; sehingga mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

67.Dan jika Kami menghendaki, pastilah Kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada; sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali.

68.Dan barangsiapa Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada awal kejadian(nya). Maka mengapa mereka tidak mengerti?

69.Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Qur’an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Kitab yang jelas,

70.agar dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan agar pasti ketetapan (azab) terhadap orang-orang kafir.

71.Dan tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami, lalu mereka menguasainya?

72.Dan Kami menundukkannya (hewan-hewan itu) untuk mereka; lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan.

73.Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?

74.Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan.

75.Mereka (sesembahan) itu tidak dapat menolong mereka; padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga (sesembahan) itu.

76.Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau (Muhammad) bersedih hati. Sungguh, Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

77.Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata!

78.Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal kejadiannya; dia berkata, “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang, yang telah hancur luluh?”

79.Katakanlah (Muhammad), “Yang akan menghidupkannya ialah (Allah) yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk,

80.yaitu (Allah) yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan (api) dari kayu itu.”

81.Dan bukankah (Allah) yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu (jasad mereka yang sudah hancur itu)? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

82.Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.

83.Maka Mahasuci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya kamu dikembalikan.

Tahlil

Surat Al-Ikhlas
“Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”͍͍
1.katakanlah :Dialah Allah Yang Maha Esa
2.Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu
3.Dia tidak beranak dan tidak diperananakan’
4.Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

“Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.”

Surat Al-falaq
“Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”
1.Katakanlah : aku berlindung kepada Tuhan yng menguasai waktu subuh
2.Dari kejahatan makhluk’NYA
3.Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita
4.Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.
5.Dan darikejahatan orang-orang yang dengki apabila iamendengki.

“Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.”

Surat AN-Nas
“Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”
1.Aku berlindung kepada Tuhan manusia
2.Raja manusia
3.Sesembahan manusia,
4.Dari kejahatan bisikan syetan yang biasa bersembunyi
5.Yang membisikan kejahatan kedalam dada manusia
6.Dari syetan dan manusia.

“Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.”

Alfatihah

1.Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”͍͍
2.Segala Puji Bagi Allah’Tuhan Semesta Alam.
3.Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
4.Yang Menguasai hari pembalasan
5.Hanya kepada Engkaulah kami menyembah’dan hanya kepada Engkaulah pula kami memohon pertolongan
6.Tunjukanlah kami kejalan yang lurus
7.(Yaitu)jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka,bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat’

(Aamiin)Semoga Engkau kabulkan permohonan kami.

Surat Albaqoroh
“Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”
1.Alif LaamMiim
2,Demikian itu kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya
sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
3.(Yaitu)mereka yang beriman kepada yang ghoib
yang mendirikan sholat,dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka.
4.Dan mereka yang beriman kepada kitab(Al-Quran)yang telah diturunkan kepadamu(Muhammad) dan(kitab-kitab)yang telah diturunkan sebelumnya serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.
5.Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya
dan merekalah,orang-orang yang beruntung.
(Al-Baqoroh…1-5)

Dan Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa.
Tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya Dia.
Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang(Al-Baqoroh…163)

Allah,tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Dia.
Yang hidup kekal lagi berdiri sendiri,tidak mengantuk dan tidak tidur.
Kepunyaannya apa yang ada dilangit dan di bumi.
Siapakah yang akan dapat memberikan syafa’at disisi’NYA tanpa mendapat izin dari’NYA?
Dia mengetahui apa-apa yang ada dihadapan mereka dan dibelakang mereka,dan mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya kecuali apa yang dikehendaki’NYA.
Kursi Allah meliputi langit dan bumi.
Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya.
Dan Dia Maha tinggi lagi Maha Agung(Al-Baqoroh…255)’.

“Hanya milik Allah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi.
Jika kamu menyatakan atau merahasiakan apa saja yang di hatimu,maka kamu dengan itu semua tetap akan diperhitungkan oleh Allah.
Dia akan mengampuni dan menyiksa orang yang dikehendaki.
Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
(Al-Baqoroh…284)’

Rasulullah dan orang-orang yang beriman mempercayai apa saja yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya
Semuanya beriman kepada Allah,para malaikat-Nya,kitab-kitab-Nya,dan kepada para utusan-Nya
‘Kami tidak membeda-bedakan seorang rasul dari lainnya.’
Mereka berkata,‘Kami mendengar dan kami menaati. Ampunan-Mu,wahai Tuhan kami,yang kami harapkan. Hanya kepada-Mu tempat kembali.
(Al-Baqoroh…285)’

Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya.
Ia mendapat balasan atas apa yang dia perbuat dan siksaan dari apa yang dia lakukan.
‘Tuhan kami,janganlah Kau siksa kami jika kami terlupa atau salah.
Tuhan kami,jangan Kau tanggungkan pada kami dengan beban berat sebagaimana Kaubebankan kaum sebelum kami.
Jangan pula Kaubebankan pada kami sesuatu yang kami tidak mampu.
Ampunilah kami.
Kasihanilah kami.
Kau pemimpin kami.
Tolonglah kami menghadapi golongan kafir,” (Al-Baqarah 286)

“Kasihani kami,Wahai Tuhan Yang Maha Kasih.”(Hud 73) 3X
Dan rahmat Allah serta berkah-Nya (kami harapkan)melimpah di atas kamu sekalian wahai ahlul bait. Sungguh Dia Maha terpuji lagi Maha Pemurah,” (Hud ayat 73)

Sungguh Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.
Wahai orang-orang yang beriman,bacalah shalawat untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya(Al-Ahzab ayat 56)’.

Sholawat
Ya Allah,tambahkanlah rahmat dan kesejahteraan untuk pemimpin dan tuan kami Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya,sebanyak pengetahuan-Mu dan sebanyak tinta kalimat-kalimat-Mu pada saat zikir orang-orang yang ingat dan pada saat lengah orang-orang yang lalai berzikir kepada-Mu 3x

“Semoga Allah Yang Maha Suci Dan Tinggi Meridhai Para Sahabat Dari Pemimpin Kami(Rasulullah).

Cukup Allah bagi kami.
Dia sebaik-baik wakil.(Ali Imran 173).
Dia sebaik-baik pemimpin dan penolong,” (Al-Anfal 40)

(Allah)Yang Tiada Tuhan Selain Dia Yang Maha Hidup,Lagi Terjaga.
Aku Bertobat Kepada-Nya.”
Hauqalah
“Tidak Ada Daya Dan Kekuatan Kecuali Dengan Pertolongan Allah Yang Maha Tinggi Dan Agung.”
Saya Mohon Ampun Kepada Allah Yang Maha Agung.”3X

Sebaik-baik Dzikir–Ketahuilah–Adalah Lafal
‘La ilāha illallāh’,Tiada Tuhan Selain Allah, Zat Yang Hidup Dan Ujud.
“Tiada Tuhan selain Allah, Zat Yang Hidup Dan Disembah.”
“Tiada Tuhan Selain Allah, Zat Kekal Yang Takkan Mati.”

“Tiada Tuhan Selain Allah.” 100/160 X
“Tiada Tuhan Selain Allah’Nabi Muhammad SAW Utusan-Nya.”

Dengan Kalimat Itu,Kami Hidup.
Dengannya,Kami Wafat.
Dengannya Pula Insya Allah Kelak Kami Dibangkitkan Termasuk Orang Yang Aman.”

“Tiada Tuhan Selain Allah.”“Tiada tuhan Selain Allah.”

“Ya Allah Tambahkanlah Kesejahteraan Kepada Nabi Muhamad’Ya Allah Tambahkanlah Kesejahteraan Dan Keselamatan Kepadanya”.

Maha Suci Allah Dengan Segala puji’bagi’NYA,Maha Suci Allah Yang Maha Agung 33x

“Ya Allah Tambahkanlah Kesejahteraan Dan Keselamatan Kepada Kekasih Engkau Penghulu Kami Nabi Muhamad’Kepada Keluarganya Dan Para Sahabat Semuanya 3X

Alfathihah…

Doa
Aku Berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk
“Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Segala Puji Bagi Allah,Tuhan Semesta Alam
Sebagai mana pujian orang-orang yang bersyukur dan orang yang ingat dan orang-orang yang memperoleh nikmat’mereka memuji dan dengan pujian yang sesuai dengan nikmatnya dan mungkin ditambah lagi nikmatnya.

Wahai tuhan kami,Bagi’Mulah segala puji,karena patuhlah terhadap kemulyaan dan ke agungan kekuasaanmu.

Wahai Tuhanku,limpahkanlah rahmat dan salam kepada jungjungan kami,yaitu (Nabi)Muhammad.,dan kepada keluarga jungjungan kami Nabi Muhammad.

Wahai Tuhanku,terimalah dan sampaikanlah pahala ayat-ayat Al-Quran yang Agung,yang telah kami baca dalam tahlil kami,tasbih dan istigfar kami,serta bacaan sholawat kami kepada jungjungan kami Nabi Muhammad SAW’sebagai hadiah yang dapat sampai,rahmat yang turun dan berkah yang cukup kepada yang terhormat kekasih kami,penolong dan buah mata kami,jungjungan dan pemimpin kami Nabi Muhammad SAW’dan kepada yang terhormat segenap sahabatnya dari Para Nabi Dan Rosul’Para Wali Dan Syuhada,yang gugur dalam membela agama Allah,Orang-orang Sholeh,Para Sahabat Dan Tabi’in,Para Ulama yang mengamalkan ilmunya,Dan Kepada Para Pengarang yang ikhlas,Dan Kepada Para Pejuang pembela agama Allah’Tuhan Semesta Alam,Dan Kepada Segenap Malaikat,yang mendekatkan diri Kepada Allah terutama pahala tersebut Kepada Jungjungan Kami Syaikh Abdul Qodir Jailani.

kemudian kepada segenap ahli kubur yang muslim laki dan perempuan,mukmin laki dan perempuan dari dunia timur dan barat,di darat dan dilaut,dan terutama kepada bapak-bapak kami ibu-ibu kami,nenek-nenek laki dan perempuan kami,dan terutama kepada orang yang menyebabkan kami sekalian berkumpul disini, demi untuk keperluannya.

Wahai Tuhanku,ampunilah dosa mereka,kasihanilah mereka,dan maafkanlah kesalahan mereka.

Wahai Tuhanku,turunkanlah rahmat dan ampunan kepada ahli kubur yang ahli mengucapkan;
“Laa ilaaha illalloohu Muhammadur Rosululloh”
(Tiada Tuhan Yang Patut Disembah Kecuali Hanya Allah,Muhammad Rasul Allah)

Wahai Tuhanku,tunjukanlah kami kebenaran dengan jelas dan biarkan kami mengikutinya serta tunjukanlah kami perkara yang batal dengan jelas pula dan biarkan kami menjauhinya.

Wahai Tuhanku’Berikanlah Kami Kebaikan Didunia Dan Kebaikan Di Akhirat Nanti,Serta Selamatkanlah Kami Dari Siksa Neraka.

Maha Suci Allah’Tuhan Yang Bersih Dari Sifat-sifat Yang Diberikan orang- orang kafir,.Semoga Keselamatan Tetap Dilimpahkan Kepada Para Utusan’NYA,Dan Segala Puji Bagi Allah,Tuhan Semesta Alam.


Al-Fatihah..

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: