Munafikah Kita?

Apakah Kita Orang Munafik?dan berikut adalah diantara tandanya:
1.BERDUSTA
Rasulullah Saw bersabda:
“Tanda orang munafik ada tiga,salah satunya adalah jika berbicara dia dusta”
(HR.Bukhari&Muslim)
.
2.BERKHIANAT
Rasulullah Saw bersabda:
“Dan apabila dia berjanji,dia berkhianat”
.
3.INGKAR DALAM JANJI
Rasulullah Saw bersabda:
“Tanda orang munafik ada tiga,jika dia berbicara dia dusta,jika berjanji dia ingkar,dan jika dipercaya(diberi amanat)dia berkhianat”
(HR.Bukhari Muslim)
Jadi jika ada tiga sifat tersebut dalam diri seseorang itulah 3 tanda nyata dari banyak’nya tanda lainya.

4.MALAS BERIBADAH

Firman Allah Swt:
“Dan apabila mereka berdiri untuk sholat,mereka berdiri dengan malas”.
(An-Nisa:142)
.
5.RIYA
Dalam artian selalu ingin dilihat kebaikanya oleh orang lain.
6.SEDIKIT DZIKIR
Biasanya malas dalam berdzikir dan terlalu senang dalam senda gurau yang berlebihan.
7.MEMPERCEPAT SHOLAT
Tidak ada ketenangan dalam sholatnya,hati dan pikiranya tidak menyatu untuk mengingat pada yang Kuasa.
8.SUKA MENGHIBAH dan menyebarkan kabar bohong demi mencela pada yang dibencinya.
.
9.MENCELA ORANG SHOLEH sebagai pembelaan diri karena jauh dari kesolehan.
10.MEREMEHKAN ALQUR’AN dan Sunah Rasul dengan bertindak dan berucap semaunya sesuai kehendak nafsunya,padahal tau salah dan menyalahi apa yang diajarkan / yang dituntunkan oleh Qur’an dan Hadsit)
11.BERSUMPAH tapi palsu untuk menutupi kebohonganya.
Firman Allah Swt:
“Merekan menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai”.
(Almunafiqun:2& Almujadilah:16)
12.PELIT baik dalam saling bantu,dalam bersedekah maupun infaq dsb,yang mencoba selalu menghindar pada hal-hal yang berkena’an dengan mengharuskan untuk keluarnya pada apa yang dimilikinya,termasuk dalam iuran sumbangan maupun infaq dll dsb.
13.MASA BODO dan tidak perduli pada kesulitan sesama,baik pada saudara sendirinya maupun pada orang lainya.
14.SELALU BERKELUH KESAH/tidak ridho dengan ketentuan takdir.
15.Senang melihat orang lain susah.
16.MUDAH meninggalkan sholat tanpa u’zur secara syar’i
17.TIDAK sesuai dengan apa yang di’ucap dalam berbuat.
Dan masih banyak tanda-tanda munafik lainya,yang semoga kita sekuat semampunya untuk bisa selalu berusaha untuk agar tidak jadi orang yang munafik,dengan selalu memelihara keta’atan serta menjaga hati dari sesuatu yang semestinya tidak dilakukan dalam segala ucapan dan segala tindak perbuat.
Semoga intisari penyampaian ini jadi amal ibadah bersama yang manfaat dunia akhirat’Aamiin.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: